trudova-medicina

 Молим преди да ни посетите на място, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да Ви отделят необходимото време и внимание! Благодарим Ви!

 

Служба по трудова медицина Ирен Мadres-slujba-po-trudova-medicina
гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

Email:stm@iren-m.com
телефон: 0882 80 11 69
www.facebook.com/stmiren

как да ни откриете
A+ R A-

Трудово-медицинско обслужване - ДОГОВОР СЪС СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Осигуряването на трудово-медицинско обслужване на работниците и служите в една фирма е ОСНОВНО задължение на работодателя, а неизпълнението му, освен че нарушава разпоредбите на Конституциията и правата на служителите, води и до големи ГЛОБИ от страна на Инспекция по труда. Ето защо ние ви предлагаме не само договор, а висококачествено трудово-медицинско обслужване, отговарящо на националните, европейски и международни стандарти, от лицензиран консултант по здравословни и безопасни условия на труд - служба по трудова медицина

 

Какво включва нашата услуга?

Договор за предоставяне на трудово-медицинска услуга с лицензирана служба по трудова медицина.

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи обхващащо:

Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, съгласно приложение №4 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Предоставяне на заключението на работодателя и на работещия при кандидатстване за работа;

Уведомяване на избрания общо-практикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещи, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;

Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд, в съответствие с Приложение № 5 на НАРЕДБА №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, въз основа на:

  • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
  • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
  • информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
  • информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

Анализът на здравното състояние се предоставя на работодателя и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве от Службата по трудова медицина най-късно до 30 юли на съответната година за предходната година.

Създаване и водене на здравни досиета на всеки работещ по утвърден образец.

Консултиране на работодателя при назначаване на лица, не навършили 18 г.;

Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност;

Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители;

Консултиране на работодателя във връзка с определяне на квотата по чл. 38 от Закона за хората с увреждания

 

Съгласно нормативните изисквания към службите по трудова медицина, ние осъществяваме консултативна, обслужваща и разработваща дейност като подпомагаме работодателя при организиране и изпълнение на задълженията му във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и укрепване здравето и работоспособността на работещите чрез утвърждаване на превантивните подходи за осигуряване ЗБУТ и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа. Разширявайки постоянно обема на нашите услуги и повишавайки качеството им непрестанно, имаме възможността да осигурим ефективно консултиране на работодателя и работещите във връзка с предотвратяване на трудовите злополуки и постигане на устойчив баланс между грижата за работещите и изпълнение изискванията на трудовото законодателство.

Нашите основни цели и приоритети са:
  опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вредно действащи фактори и условия при работа;
   развитие на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
   опазване на работоспособността на работещите;

Като правило, службата по трудова медицина е звено с предимно превантивни функции, което консултира и подпомага работодателите, групите и комитетите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд. Точният обхват на тези дейности се основава на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и се определя от условията на конкретния договор.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Искате ли да се възползвате от нашите професионални услуги и да предоставите възможността на вашите работници и служители да получат качествено трудово-медицинско обслужване? Тогава ни изпратете запитване, използвайки формата по-долу!

Моля, въведете вида на обекта - офис, производствена сграда и т.н., както и техният брой ако се водят на различни административни адреси.
Моля, посочете дали предпочитате да заявите отделни услуги или комплексно обсружване.

ВАЖНО

dogovor-trudova-medicina Молим, преди да ни посетите, позвънете предварително на телефон 0882 801169, за да сте сигурни, че експертите ни нямат планирани посещения по обекти и/или срещи извън офиса и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.

Посещавайки сайта ни, може да се запознаете и с нашата Политика за поверителност.

Как да ни откриете

гр. София, бул. "Цариградско шосе" №131
АТМ бизнес център, ет. 7

градски транспорт
А 1, 3, 5, 213, 305
метро и 10 мин. пеша

T 0882 80 11 69
Email: stm@iren-m.com
FB www.facebook.com/stmiren

Работно време

  понеделник: 08:30 - 17:00

  вторник: 08:30 - 17:00

  сряда: 08:30 - 17:00

  четвъртък: 08:30 - 17:00

  петък: 08:30 - 17:00

  събота и неделя: почивни дни

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!