A+ R A-

Какво да правя ако тестът ми за COVID-19 излезе положителен?

 

! Имайте предвид, че протоколът на Столичната регионална здравна инспекция за поведение на потвърден случай на COVID-19 е:

  1. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантина за 14 дни.
  2. Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред - осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице:
    👉 2 дни преди появата на оплаквания или
    👉 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
  3. След изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.
  4. Медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) .
  5. ОПЛ оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се спазват - продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.
  6. ОПЛ извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на ЦСМП и Координационния център за COVID-19.

За допълнителна информация и инструкции за лица под карантина, можете да видите  „Лице под карантина”

Информация на СЗО "Подкрепа за самоуправление на рехабилитацията в периода след заболяване, свързано с COVID-19" можете да видите тук. 

 

 

 

X

Внимание!

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано!